Cranio-sacraal therapie 

Cranio-Sacraal therapie is een zachtaardige manuele therapievorm, die gebruikt maakt om blokkades in het Cranio-Sacraal Systeem, die oorzaak kunnen zijn van sensorische, motorische of mentale dysfuncties, via de fascies (bindweefsel) en d.m.v. het Cranio-Sacraal Ritme te vinden en zo mogelijk te corrigeren. Door de directe stimulering van het zelfherstellend vermogen kan een versterking van het immuunsysteem plaatsvinden.

Cranio-Sacraal Therapie is een prachtige therapievorm om de oorzaak van klachten te achterhalen en bij de oorsprong te behandelen. In de Cranio Sacraal Therapie gaan we er van uit dat de mens een totaliteit is van diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Onverwerkte blokkades in een van deze lagen, ongeacht dat dit op fysiek of emotioneel niveau is, zullen op den duur doorwerken en klachten kunnen geven. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn zoals hoofdpijn, duizeligheids klachten, tinnitus (oorsuizingen) maar ook moeheid en zich opgejaagd voelen (geen rust kunnen vinden van binnenuit), slecht slapen maar ook klachten op emotioneel niveau. Het doel is een ontspanning te krijgen in het cranio-sacrale systeem en het bindweefselsysteem met behulp van zachte manuele mobilisaties.
Omdat in de Cranio-Sacraal Therapiede mens als een geheel beschouwd wordt, is het  in eerste instantie ook niet van belang of de oorzaak van de klachten van (overwegend) fysieke of emotionele aard is. Het gaat er om dat het zelfherstellend vermogen dusdanig gestimuleerd wordt, dat de innerlijke kracht van de cliënt wordt aangesproken en hij of zij vervolgens (weer) in staat is om de aanwezige blokkades van lichamelijke en/of emotionele aard te ‘overwinnen’.
Op die manier kan oude onverwerkte lading verwerkt worden, kunnen oude patronen doorbroken worden, en kun je weer lekker in je vel gaan zitten!

 Voor meer informatie kunt u terecht bij Ewoud Pronk van Hoogeveen